FRANK DE WILDEMAN

Frank De Wildeman (° 1949) studeerde te Leuven aan de K.U.L. en behaalde er zijn diploma in juni 1972 als licentiaat in de rechten.

Na legerdienst te Keulen, alwaar hij regelmatig voor de Krijgsraad pleitte, vestigde hij zich meteen als advocaat te Evergem (Sleidinge).

In 1975 werd hij tableau-advocaat aan de balie van Gent. Vandaag de dag kan hij dus putten uit een jarenlange praktijkervaring.

Hij blijft op de hoogte van de recentste wetgeving en rechtspraak middels een doorgedreven interesse en het volgen van jaarlijkse bijscholingen.

SISKA DE WILDEMAN

Siska De Wildeman (° 1984) behaalde haar diploma van licentiate in de rechten, in juni 2007 aan de Universiteit van Gent. In het kader van een Erasmus-uitwisselingsproject studeerde zij van januari 2007 tot en met juni 2007 aan de Université René Descartes in Parijs.

Onmiddellijk na haar studies stapte zij met vol enthousiasme mee in het kantoor van haar vader en is sinds 1 oktober 2007 advocaat aan de Balie van Gent. Sindsdien zet zij zich in voor de juridische tweedelijnsbijstand en is zij medewerker van het Bureau voor Juridische Bijstand.

Na het succesvol doorlopen van de 3 jaar-durende stage en na het behalen van het Bekwaamheidsattest voor het Uitoefenen van het Beroep Advocaat (BUBA-examen) werd zij op 1 oktober 2010 opgenomen op het Tableau van de Orde van Advocaten aan de Balie van Gent.

In 2012 voltooide zij de bijzondere opleiding jeugdrecht.

KANTOOR

Door de jaren heen groeide het kantoor van Frank De Wildeman uit tot een typische algemene rechtspraktijk, welke de meeste rechtstakken beslaat.

Frank De Wildeman is beslagen op het vlak van familie- en huwelijksvermogensrecht (echtscheiding, minderjarigen, vereffening - verdeling ed.), sociaal recht, bouwrecht, strafrecht, aansprakelijkheidsrecht, verkeersrecht, zakenrecht (huur, koop, pacht, erfdienstbaarheden, ed.), handels- en vennootschapsrecht, fiscaal recht en administratief recht.

Sinds 12/1/1992 werd zijn kantoor een vennootschap en werd het BVBA Frank De Wildeman met ondernemingsnummer 0446.334.513.

Het cliënteel bestaat uit particulieren, ondernemers, firma's, gezinnen, verenigingen, openbare besturen en maatschappijen. Iedereen is welkom voor bijstand, advies of hulp.

Het kantoor maakt er een punt van om zijn opdrachtgevers in klare taal correct te informeren en hen nauw te betrekken bij de te volgen onderhandelingen en/of procedures. Waar nodig zal een minnelijke overeenkomst worden voorgestaan en zal men proberen deze te bewerkstelligen.

Het kantoor is vlot bereikbaar en is gelegen in een moderne woonwijk, dewelke u tevens de nodige privacy biedt. U kan gratis gebruik maken van een ruime parking voor de deur.