De factuur bestaat respectievelijk uit het ereloon, kantoorkosten en gerechtskosten.

De kantoorkosten omvatten de toerekenbare secretariaatskosten (aanleggen van dossier, dactylografie, fax, telefoon, fotokopie ...), verplaatsingskosten, de vaste kosten van het kantoor, zoals aanschaf wetboeken, aansluiting op juridische databanken, huur kantoor, informatica en communicatie-infrastructuur.
Zij worden afhankelijk van de zaak berekend a rato van een percentage van het aangerekende honorarium of in detail opgenomen overeenkomstig een gedetailleerde kostenstaat.

De gerechtskosten zijn uitgaven zoals griffierecht, gerechtsdeurwaarderkosten, kosten voor afschriften, die ten behoeve van de zaak moeten worden vergoed.
In bepaalde gevallen zijn deze terugvorderbaar van de verliezende partij in het geding.

TARIEVEN

Het ereloon is de vergoeding voor het intellectuele werk door de advocaat geleverd. Sedert 01/01/2014 zijn het ereloon en de kantoorkosten onderworpen aan 21 % btw.
Zij worden na voorafgaand akkoord met de cliënt als volgt berekend: